Nordre Labo, Son

Planområde: Ca. 22000 m2
Kunde: Ann-Cathrin Torp
Status: Ferdig regulert

Beskrivelse:
Detaljregulering av ca. 22000 m2 for utvikling av område til boligbygging med 18 tomter.