Svaleveien 8, Jeløy

Prosjekt navn: Stranda Vest – Jeløy

Adresse: Svaleveien 8, 1518 Moss
Str.: BYA 765 m2, BRA 1965 m2
Kunde: Glomar Eiendom AS
Status: Under oppføring

Beskrivelse:
3 stk eneboliger og 4 stk horisontaldelte tomannsboliger

Arkitektens tanker – Svaleveien 8

Kvalitet, arkitektur og utsikt, i tillegg til planløsning i kombinasjon med tomtens topografi og en unik beliggenhet, har vært styrende elementer for boligprosjektet i Svaleveien 8.

Eiendommen som skal bebygges ligger i et etablert boligområde på Jeløya /Refsnes. Den svakt skrående tomten ligger i et grønt og skjermet boligområde med diverse småhus. I området Svaleveien, bestående av variert bebyggelse er det planlagt 3 nye eneboliger og 4 horisontaldelte tomannsboliger med tidstypisk formspråk, enhetlig materialbruk og innbyrdes felles arkitektonisk utrykk.

Bebyggelsen er utformet med rektangulære volumer i 2 etasjer og tilpasset tomtens topografi. Eneboligene i første rekke mot fjorden er planlagt med underetasje og en 1 et. Tomannsboligene er i sin helhet planlagt med 2 fulle etasjer over terreng med tilhørende takterrasser for leiligheter i 2. etasje. Prosjektet støtter også opp om den konseptuelle ideen om 360 ̊ arkitektur hvor byggets 5 fasade også er en viktig del av planleggingen. Alle tak i prosjektet er planlagt som grønne sedum-tak med unntak av de arealene som opptas som takterrasser. Foruten den tekniske og økologiske gevinsten ved grønne tak, tilfører byggenes femte fasade (tak) en visuell kvalitet til området.

Boligområde er planlagt med en felles parkeringskjeller som i sin helhet ligger under terreng og ny planlagt bebyggelse. Ideen med dette grepet er å skape et bilfritt boligområde som fungerer som en grønn lunge i landskapet. Grepet sørger også for å skape attraktive og tilgjengelige uteoppholdsarealer med fantastisk utsikt for fremtidige beboere.

Boligene i Svaleveien 8 er forsøkt tilpasset omkringliggende bebyggelse ved å ta opp elementer fra nærområde med hensyn til materialbruk og bygningstypologi. Tiltenkt materialbruk for boligene er pussede hvite flater som primærmateriale og mørk kontrasterende kledning som sekundært materiale. Felles for alle boenhetene er en ide om soneinndelt og funksjonell planløsning med private soner som soverom, bad og boder mot øst og felles funksjoner som stue og kjøkken mot vest. Fellesfunksjonene er planlagt med store vindusåpninger med utsikt mot fjorden i vest. De store vindusåpningene sørger samtidig for å slippe inn lys og sol, i tillegg til å skape en forbindelse mellom funksjonen i det indre rommet og naturen i det ytre rommet.

Drøbak arkitektkontor AS, er et lite firma bestående av 5 arkitekter med kontorer i Drøbak. Selskapet har vært drevet siden 1974 med variert spenn av oppgaver innenfor arkitektfaget. Drøbak Arkitektkontor AS har som visjon å skape god arkitektur med fokus på form, funksjon og stedlig tilpasning til omgivelser. Vi har stor tro på at vår visjon kan være med på å skape gode estetiske og opplevde bokvaliteter for fremtidige beboere av Svaleveien 8.

Mahtab Aslam
MSc Architecture and Design